مکان فعلی :

           

اخبار برگزیده :
  
نحوه تماس با دستگاه
آدرس :بم بلوار امام خمینی (ره) فرمانداری شهرستان دارالصابرین بم  
پست الکترونیکی : info@bam.kr.ir  
پست الکترونیکی مدیر تارنما :hbagheri131@gmail.com  
شماره تلفن :44342686-034  
نمابر :44342683-034  

آخرین اخبار
              
   کل : ۱۰  نمایش ۱ الی ۵   ۱ ۲