پروژه دهکده تخصصی خرمای جنوب شرق کشور با حضور دکتر امید معاون محترم توسعه روستایی و مناطق محروم کشور ، نیکزادی پناه نماینده مردم شرق استان در مجلس ، شهسوارپور فرماندرار شهرستان بم و دیگر مسئولین استانی و شرق استان کلنگ زنی شد .
گفتنی است این دهکده دارای 40 قطعه 6 هزار متری که شامل 40 واحد بسته بندی که هرکدام  با ظرفیت 3 هزار تن  در آینده خواهد بود .
این واحدها هر کدام بصورت مستقیم 20 شغل ایجاد می کند مجموعا با اشتغال 800 نفر مستقیم و 4 هزار نفر نیز بطور غیر مستقیم برای هر واحد پیش بینی شد ه است
و امیدواریم و در فصل برداشت نیز هر واحد بصورت مستقیم 120 نفر شغل ایجاد نماید
. این مجتمع در زمین 40 هکتاری و با اعتبار 200 میلیارد تومان به بهره می رسد